rok: 2018
autorzy: krzysiek stępień
praca konkursowa: 2018
lokalizacja: łódź

Inspiracją i główną ideą kształtowania fasady budynku było nawiązanie do skojarzenia miasta ŁÓDŹ z miastem przemysłu włókienniczego. 
Fasada swoim kształtem nawiązuje do charakterystycznych pasków na tkaninie z bawełny. Odzwierciedlenie tej idei nastąpiło w wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań architektonicznych (pionowych profili betonowych). 
Budynek po przez swoją prostotę i minimalizm rozwiązań architektonicznych nie staje się dominantą w najbliższym otoczeniu. Natomiast jest na tyle charakterystyczny, że łatwo będzie rozpoznawalny i kojarzony ze swoją funkcją. Interpretacja i rozwiązanie fasady nastąpiła po przez trend do stosowania minimalizmu i wielu uproszczeń w dzisiejszych czasach czy to w architekturze czy dizajnie.
Fasada nie musi być odzwierciedleniem minionych lat / rozwiązań. Można poszukiwać formy po przez proste skojarzenia z samym miastem.
Budynek podzielono na dwie bryły przedzielone wytworzonym atrium łączącym się z pasażem zieleni. Główne wejście i wjazd zlokalizowano od strony ulicy Zielonej.
Back to Top