rok: 2014
autorzy: krzysiek stępień, damian ludwig
praca konkursowa: 2014
lokalizacja: piekary śląskie
konkurs na opracowanie koncepcji mobilnego pawilonu dla teatru wielkiego - opery narodowej w warszawie

// wyróżnienie
Komunikacja aglomeracji katowickiej jest bardzo istotną sprawą w pokonywaniu odległości miedzy miastami. dlatego ważnym elementem miejskiego i przydrożnego krajobrazu jest dworzec autobusowy.
Zaprojektowano go głównie z myślą o dwóch grupach użytkowników: pasażerach którzy otrzymali przestronną poczekalnie i pracownikach transportu zbiorowego zapewniając płynność ruchu
autobusów wraz z miejscami postojowymi .
Piekary Śląskie kojarzone są głównie z bazyliką nmp, noszą z tego powodu miano najbardziej uduchowionego miasta regionu. Również
z licznymi kopalniami, które istniały w długoletniej historii miasta. Dwa te elementy stały się inspiracją projektu, nadając mu odzwierciedlenie tych inspiracji w kolorystyce budynku. Biały dominujący
jako kolor "uduchowienia" miasta i czarny jako element wykończeniowy, będący synonimem węgla kojarzonego ze śląskiem.
Obiekt składa się z trzech części: budynku dworca, placu ze stanowiskami postojowymi i parkingu dla autobusów. Dwie części tj. budynek
dworca oraz stanowiska postojowe tworzą jedna integralna całość poprzez wspólne zadaszenie. Budynek dworca to z kolei horyzontalna część parterowa o charakterze obudowanego rdzenia pełniącego podstawowe funkcje w transporcie publicznym: poczekalnia z punktem obsługi pasażera , publiczne toalety, punkt obsługi pasażera kzk gop w ramach śląskiej karty usług publicznych oraz punkt gastronomiczny.
proponowane rozwiązanie komunikacji opiera się głównie na ruchu jednokierunkowym z czystym , jednoznacznym układem przystanków postojowych, osobnym dla każdego z autobusów. Tworząc prosty układ, zapewniający płynny ruch pojazdów oraz pasażerów.
 
Back to Top