rok: 2018
autorzy: krzysiek stępień, rafał oleksik (SAN architektura)
wizualizacje: be3design
lokalizacja: szczecin
konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej miejskiej biblioteki publicznej (mbp) w szczecinie - prawobrzeże
Głównym założeniem podczas projektowania placu przedwejściowego było stworzenie miejsca pełnego zieleni. Podczas kształtowania placu zdecydowano się przyjąć moduł powiązany z modułem elewacyjnym budynku przez co plac stanowi swego rodzaju jego oczywistą kontynuację. W polach trawy o szerokości 5,5m zaprojektowano klony. Przenikają się one z polami wykonanymi ze żwiru, w których zaprojektowano ławki. We wschodniej części placu tuż przy sali wielofunkcyjnej zaprojektowano zadaszony amfiteatr przekryty dachem membranowym.

Architektura
Projektowanie budynku biblioteki rozpoczęto od wprowadzenia podziału formalnego na dwie części: część mieszczącą funkcję biblioteczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz salę wielofunkcyjną. Obie części połączono przeszklonym holem łączącym osiedle z placem znajdującym się po stronie południowej budynku. Analiza okolicznej zabudowy oraz wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego stworzyły podstawę do zaprojektowania budynku o wyraźnej formie z bezpośrednim przełożeniem na jego układ funkcjonalny. Poszczególne części obiektu oparto na powtarzalnym module o szerokości 5,5 m, w którym utworzono uskoki doświetlające pożądane funkcję a jednocześnie tworzące charakterystyczną dynamiczną tektonikę fasady. Owa tektonika nawiązuje do pierzejowego układu szczecińskich kamienic a także tworzy oryginalną i niebanalną elewację dającą szanse budynkowi stać się rozpoznawalnym jednocześnie nie dominując w otoczeniu. W centralnej części budynku znajduje się zaakcentowane zadaszone wejście.


Back to Top